Malmö arkitekt & byggkonsult drivs av

 

KAMAL RIFAI                                                                                 

– Arkitekt & Civilingenjör ( Lund Tekniska Högskola)

– Certifierad Kontrollansvarig, (Komplicerad art) SWEDCERT

– Certifierad Övelåtelse- och Entreprenadbesiktningsman, KIWA

– Certifierad Energiexpert av BOVERKET

 

Malmo architect & construction consultant run of

 

KAMAL RIFAI

– Building & Architectural Engineer

– Master of Civil Engineering in Construction Management( Lund University)

– Certified Control Manager according to the Swedish Planning and Building Act, competence level      Complex

– Certified surveyor

-Certified Energy Expert av Swedish government

 

Affärsidé/ Värdegrund

Vår vision är att vara den nyskapade, expanderade och omtänksamma.

Vi utformar tillsammans med kunden i helhetslösningar för bästa kvalitet.

Starkt kundfokus.

Ärlighet mot kunder.

Innovativt tänkande.


 Malmö arkitekt & byggkonsult

Amiralsgatan 9

211 41 Malmö

Hemsida:

www.malmoarchitect.se

www.malmoarkitekt.se

E-post:

info@malmoarkitekt.se

kamalrifai@hotmail.se

Tel:

004670 444 36 38Läs mer på www.kiwa.se