Delicious

Inredningsdesign för en restaurangverksamhet med utförande som utfördes 2016 i Malmö.