Vi erbjuder följande tjänster till privatpersoner och företag:

Certifierad Besiktningsman av KIWA

Vi utför överlåtelsebesiktning och entreprenadsbesiktning på alla typer av fastigheter som enplansvilla, flerbostadshus och kommersiella lokaler.

Besiktning utförs när ni:
– bygger nytt, bygger till eller renover: Slutbesikning
– köper eller säljer hus: Överlåtelsebesiktning
– köper eller säljer insatslägenhet: Statusbesiktning
– upptäcker fel: Särskild besiktning
– är oenig med er entreprenör
– bedömmer ert hus/ fastighet: Statusbesiktning
– m.m


Certifierad kontrollansvarig av SWEDCERT

Som byggherre behöver du anlita en kontrollansvarig i de flesta fall vid bygg-, rivnings- eller markåtgärd. Kraven på kontrollansvarig har utökats och förtydligats jämfört med tidigare kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren bland annat med att upprätta förslag till kontrollplan, följa upp att nödvändiga kontroller görs, medverka vid tekniskt samrådet samt medverka vid byggnadsnämndens platsbesök.


Bygglovsansökan

Vi hjälper dig som beställare med allt som rör bygglovsansökan; från idé till inlämnat bygglov. Vi gör fackmannamässiga ritningar, hjälper till med blanketter, all myndighetskontakt, inlämnande av bygglovsansökan till kommunen samt biträder byggherre med kontrollansvarig under hela projektet. Ersättning enligt prislista tillkommer för framtagande av ritningar.


Ritningar

Innefattar framtagande av kompletta och fackmannamässiga bygglovshandlingar såsom plan-, fasad-, sektionsritningar, situationsplan samt om myndigheten kräver nybyggnadskarta tillkommer kommunens avgift för denna.


Kontrollplaner

I stort sett alla byggprojekt kräver en kontrollplan enligt plan- och bygglagen, även när en certifierad kontrollansvarig inte behövs. Vi hjälper byggherre/beställare med att ta fram en kontrollplan som lämnas in till byggnadsnämnden.


Rivningsplan mm.

Vid rivning behövs en rivningsplan enlig plan- och bygglagen upprättas. Vi hjälper er med att upprätta en rivningsplan för alla typer av byggnader.